KURZ ALFA

Co je to kurz Alfa?

Má formu společenského programu, který nabízí během čtrnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. Setkání se odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host.

Večeře.

Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

Promluva.

Seznamuje s tématem večera. Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách.

Diskuse.

Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná.

Témata jednotlivých setkání:

19. 09. 2018 O co v životě jde?

26. 09. 2018 Kdo je to Ježíš Kristus?

03. 10. 2018 Proč Ježíš zemřel?

10. 10. 2018 Jak získat víru?

17. 10. 2018  Proč a jak se modlit?

24. 10. 2087  Proč a jak číst Bibli?

31. 10. 2018 Jak nás Bůh vede?  

07. 11. 2018  Kdo je Duch Svatý?

10. - 11. 11. 2018 Víkend s Alfou: Jak Duch Svatý působí? 

                                                        Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?                       

 14. 11. 2018   Jak odolat zlému?

 21. 11. 2018  Proč a jak mluvit s druhými o víře?

28. 11. 2018  Uzdravuje Bůh i dnes?

05. 12. 2018 A co církev?

12. 12. 2018 Jak prožít zbytek života co nejlépe? ZÁVĚREČNÝ VEČER.

Přibližně v polovině kurzu se koná víkend navíc, který je zaměřen na osobu a konání Ducha Svatého. Zde se buduje přátelství lidí ve skupinkách.

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: "Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale všechno je založeno na tom, že přátelé přivádějí přátele."

Místo konání: Klášter milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi, vchod z Biskupského náměstí v Olomouci (ulice Akademická)

Každou středu od 19. září 2018 do 12. prosince 2018

Doba konání: od 18:30 do 21:00 hodin

Více na: www.fb.com/alfaolomouc

Kontakt na přihlášení: alfa.olomouc@seznam.cz nebo tel: 608 491 670

Napište: Své jméno a příjmení, a e-mail .

Kurz Alfa pro Vás připravuje tým Alfa při farnosti sv. Václava Olomouc (u katedrály)

 

Těšíme se na Vás.

women who like to cheat website open
open redirect why married men have affairs
cost abortion surgical abortion process how to use abortion pills