Týden humanitních věd

U příležitosti 200. výročí intronizace Rudolfa Jana na arcibiskupský stolec Univerzita Palackého ve spolupráci s farností pořádá Týden humanitních věd. U této příležitosti budou cca od 19:00 do cca 20:00 probíhat v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci komentované prohlídky výstavy "Rudolf Jan a katedrála". Průvodkyní bude dr. Jana Oppeltová, kurátorka výstavy.