Ocenění pro katedrálu

CENA ADOLFA HEYDUKA PRO KATEDRÁLU SV. VÁCLAVA OLOMOUC

Památková komora České republiky, mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách,  Neziskovky Libereckého kraje, z.s. a Český ráj – globální geopark UNESCO, o.p.s. udělili cenu Adolfa Heyduka za rok 2017 pro památku nejvíce přívětivou ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům Dómu svatého Václava v Olomouci, který je ve správě Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci.

V krásném městě Stříbro ležícím na řece Mži se konal celostátní seminář zaměřený na zpřístupnění památek zdravotně znevýhodněným osobám. Nedílnou součástí bylo vyhlášení vítězů třetího ročníku ceny Adolfa Heyduka, které se konalo ve dnech 19.-20. dubna 2018. Nad cenou převzala záštitu Stálá komise Senátu Parlamentu ČR  pro rozvoj venkova.

 

Památky zapojené do této ankety nominovali prostřednictvím internetového portálu samotní návštěvníci, kteří pak také hlasovali. Přihlášeno bylo celkem dvanáct památek, a to ve dvou kategoriích – 1) památky UNESCO a národní kulturní památky a 2) památky ostatní či také památky regionální. Online ankety se zúčastnilo bezmála sedm set hlasujících, kteří ve druhé kategorii rozhodli o vítězství Dómu svatého Václava v Olomouci za bezbariérové zpřístupnění. Je korektní uvést, že stejný počet hlasů získal také Barokní areál v Žírči.

 

Podle hlasujících je právě také Katedrála sv. Václava v Olomouci památkou nejvíce přívětivou ke zdravotně znevýhodněným. Cenu ve formě certifikátu, Pamětního listu a keramické mísy převzal za Římskokatolickou farnost sv. Václava v Olomouci, která je správcem oceněné olomoucké katedrály, symbolicky jeden ze spokojených návštěvníků, a sice Dr. Ondřej Bastl, který sám je těžce sluchově postižený. Pan Bastl přítomným hostům představil vlastní zkušenosti z bezbariérového zpřístupnění olomoucké katedrály, které bylo oceněno.

Cena Adolfa Heyduka je pro katedrálu sv. Václava v Olomouci již druhým oceněním za snahy odstranit fyzické bariéry, a to jak v jejím interiéru tak i exteriéru. První v pořadí byla v Praze roce 2012 udělena zvláštní cena Mosty vyhlašovaná Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Katedrála sv. Václava byla nominována a zvítězila s projektem Zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým handicapem a pořádáním haptických výstav liturgických předmětů.

 

Celý tým spolupracovníků Římskokatolické farnosti sv. Václava si všech ocenění váží a současně je to pro něj výzva pokračovat v načrtnuté cestě dále. Prozatimní plody práce ukazují, že to má smysl.

Autor: Miroslav Výmola