Kontakty na průvodce

Email: pruvodci-dom@seznam.cz
Telefon: 00420 731 402 036 ThLic. Mgr. Petra Otýpková - koordinátorka průvodců
 
  00420 724 702 929 Miroslav Výmola - prohlídky pro osoby se zrakovým handicapem

Pokud máte zájem o běžnou prohlídku jako větší skupina (popř. zájezd) nebo o prohlídku speciální určenou pro osoby se zrakovým handicapem, je potřeba zajistit průvodce a termín prohlídky s dostatečným časovým předstihem.

open married woman looking to cheat why married men have affairs
click order abortion pill online medication pill
abortion pill procedure video open abortion pill indiana