Příprava na manželství

Večerní kurz přípravy na manželství - podzim 2017. 

Pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci. Místo konání: Olomouc, Biskupské nám. 2.

Kurz je určen všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu. Pro snoubence,

kteří žádají o církevní sňatek, je tento kurz závazný!!!

Termíny konání podzimního kurzu: pátky 22. září; 6. října; 20. října; 3. listopadu 2017.

Přihlášku pošlete do čtvrtku 14. září 2017. 

Přihlášku a více informací naleznete na: www.rodinnyzivot.cz