KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 24.6. v 9,30 h

V sobotu 24. června 2017 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ jeden jáhen Jan Berka. 

Mše svatá v olomoucké katedrále začíná v 9,30 hodin.