Mše ve středu

MŠE SVATÉ VE STŘEDU V OLOMOUCI:

6,00 dominikánský kostel (Slovenská ulice, Olomouc)

6,45 kaple sv. Norberta na Svatém Kopečku u sester premonstrátek (Sadové náměstí)

7,00 katedrála sv. Václava v Olomouci (Václavské náměstí)

8,00 kostel sv. Mořice vedle Galerie Moritz - Prior

9,00 bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

12,00 katedrála sv. Václava v Olomouci (Václavské náměstí)

16,00 kostel sv. Michala (Žerotínovo náměstí v Olomouci)

16,45 Klášterní Hradisko kostel sv. Štěpána (Vojenská nemocnice Olomouc)

17,00 kapucínský kostel na Dolním náměstí

17,15 Povel - kaplička Neposkvrněného Početí Panny Marie (ulice Rožňavská)

17,30 Olomouc - Hejčín, kostel sv. Cyrila a Meroděje, karmelitáni

18,00 dominikánský kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie 

19,00 kostel Panny Marie Sněžné - studentská mše svatá