Mše v pondělí v Olomouci

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ V OLOMOUCI:

6,00 dominikánský kostel (Slovenská ulice, Olomouc)

6,45 kaple sv. Norberta na Sv. Kopečku u Olomouc (u sester premonstrátek) 

7,00 katedrála sv. Václav Olomouc (Václavské náměstí)

8,00 kostel sv. Mořice (ulice 8. května vedle Galerie Moric)

9,00 bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

16,00 kostel sv. Michala (Žerotínovo náměstí)

17,00 kostel Zvěstování Páně u kapucínů (Dolní náměstí)

17,15 Olomouc - Nové Sady kostel sv. Filipa a Jakuba 

17,30 Olomouc - Hejčín u karmelitánů (Cyrilometodějské náměstí)

18,00 dominikánský kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská ulice 14)