Setkání žen na cestě života

Setkání žen na cestě života 

Zveme všechny ženy: vdané i svobodné, ovdovělé či rozvedené na pravidelná setkání v Olomouci. Nejbližší setkání se uskuteční v úterý 9. května 2017 od 16,00 do 17,45 hodin ve farním domě - Mlčochova 7 v Olomouci. Informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, email: reznickova@arcibol.cz a také na: www.rodinnyzivot.cz