Postní almužna

Važení a milí farníci,

Zapojte se s námi od neděle 5. března 2017 do Postní almužny a pomozte těm, kdo to potřebují. Přinesme si do svých domovů papírové schránky "postničky" a vkládejte do nich během postu své finanční dary. Jsou k dispozici v katedrále na stole u východu z katedrály.

Odevzdat je můžete během Květné neděle (9. dubna). Do schránky můžete vložit i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který dle Vašeho přesvědčení pomoc potřebuje. 

Během loňské postní doby jste darovali 109.768 Kč. Umožnili jste tak Charitě Olomouc pomoci ve více jak 100 případech. Přispět můžete i na sekretatiátu organizace (Wurmova 5, Olomouc). 

Děkujeme Vám za projevenou štědrost. Charita Olomouc

Další informace poskytne Daniela Pazderová, tel. +420 734 435 406

email: daniela.pazderova@olomouc.charita.cz nebo je najdete 

na: www.olomouc.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/

vialerg 5k vialerg orifarm vialerg cetirizin