Setkání u Mariánského sloupu

V úterý 8. května 2018 se bude konat DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU za pokoj a bezpečí v naší zemi. Sejdeme se na Dolním náměstí v Olomouci v 16,30 hodin. Následuje mše svatá v 17,00 hodin u kapucínů v kostele Zvěstování Páně.