Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

15.9.2019
   24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
8:30Hněvotín mše svatá - P. Švirák
katedrála10:00Za + Ivana Jecha (nedožité 85. narozeniny) - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Jaroslav Kníchal
katedrála18:00Slavnostní nešpory - kanovníci a řeholní sestry
Pondělí

16.9.2019
   Sv. Ludmily, mučednice, spolupatronky katedrály a celé arcidiecéze
chórová kaple7:00Za bratra Vojtěcha a + rodinu Jakůbkovu - P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

17.9.2019
   Úterý 24. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro sourozence a jejich rodiny - P. Gatnar
Středa

18.9.2019
   Středa 24. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Švirák
katedrála12:00Za živé a + občany Jičíny - P. Koníček
Čtvrtek

19.9.2019
   Čtvrtek 24. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Koníček
katedrála17:00Svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
katedrála18:00Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
Pátek

20.9.2019
   Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
chórová kaple7:00Za nemocnou neteř a za Boží požehnání a pomoc pro rodinu - P. Gatnar
katedrála12:00Svatební obřad: Jiří Hymr a Romana Ondroušková (P. Švirák)
katedrála18:00Na poděkování za 70 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie - P. Švirák
18:00Hněvotín mše sv. - P. Koníček
Sobota

21.9.2019
   Svátek sv. Matouše, apoštola
chórová kaple7:00Za kněze, řeholníky a řeholnice - P. Koníček
katedrála13:00Svatební obřad: Robin Kosmák a MgA. Štěpánka Davidová (P. Jan Plodr)
katedrála14:30Mše svatá pro účastníky kurzu varhaníků
Neděle

22.9.2019
   25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály
katedrála8:00Za + Jiřího Plevu - P. Koníček
8:30Hněvotín mše svatá - P. Dobeš
katedrála10:00PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU, PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN. Za živé a + farníky a poutníky - O. L.