Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

9.8.2020
   19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00Za + Arnošta Vlčka, rodinu Vlčkovu, Zbořilovu a Dostálovu - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
Pondělí

10.8.2020
   Svátek sv. Vavřince, mučedníka
sv. Anna7:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar
Úterý

11.8.2020
   Sv. Kláry, panny
sv. Anna7:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar
Středa

12.8.2020
   Středa 19. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Na úmysl Společnosti sester Ježíšových - P. Koníček
Čtvrtek

13.8.2020
   Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za Jiřího Milatu - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
Pátek

14.8.2020
   Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
sv. Anna7:00Na úmysl dárce - P. Gatnar
Sobota

15.8.2020
   SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - doporučený svátek
katedrála8:00Za bratra Huberta - P. Dobeš
katedrála12:00Svatební mše svatá - Jan Buka a Kateřina Steinerová (P. Švirák)
katedrála13:30Svatební mše svatá - Jiří Zezula a Nikol Skálová (P. Stuška)
Neděle

16.8.2020
   20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00Za Roberta a rodinu Dočkalovu - P. Švirák