Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

21.10.2018
   29. neděle v mezidobí - MISIJNÍ NEDĚLE, sbírka na misie
katedrála8,00Na poděkování za 80 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro vnoučata a jejich rodiče
katedrála10,00Na poděkování za 40 let života
katedrála11,00Udělování svátosti křtu
katedrála18,00Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci
Pondělí

22.10.2018
   Sv. Jana Pavla II., papeže
CH7:00Na úmysl dárce P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá
Úterý

23.10.2018
   Sv. Jana Kapistránského, kněze
CH7:00Na vlastní úmysl P. Koníček
Středa

24.10.2018
   Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
CH7:00Na vlastní úmysl P. Koníček
K12:00Za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let P. Švirák
Čtvrtek

25.10.2018
   Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
CH7:00Za úctu k počatému životu a ochranu nenarozených dětí P. Koníček
K10:30Svátost smíření - do 12:00
K17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
K18:00Na poděkování za 40 let života P. Švirák
Pátek

26.10.2018
   Pátek 29. týdne v mezidobí
CH7:00Na vlastní úmysl P. Gatnar
K18:00Na Vlastní úmysl P. Koníček
Sobota

27.10.2018
   Památka Panny Marie
CH7:00Na vlastní úmysl P. Koníček
K11:00Svatební obřad - Martin Bačík a Marie Bryxová (P. Ladislav)
Neděle

28.10.2018
   30. neděle v mezidobí, zimní čas z 03:00 na 02:00
K8:00Za živé a + farníky P. Švirák
K10:00Za + Rudolfa Seiferta - dlouholetého dómského kostelníka P. Švirák