Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

19.3.2017
   3. NEDĚLE POSTNÍ
katedrála8,00Za živé a zemřelé farníky - P. Jiří Koníček, dómský kaplan
Olomouc - Hodolany9,30Hodolany: mše svatá - P. Jan Koblížek, výpomocný duchovní
katedrála10,00Mše svatá se křtem 2 dětí
Na poděkování za 85 let života paní kostelníkové - P. Ladislav Švirák, farář
katedrála15,00Pobožnost křížové cesty v katedrále
katedrála17,00Zpívaná modlitba večerních chval - bohoslovci a kanovníci
Pondělí

20.3.2017
   Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek
katedrále7,00Na vlastní úmysl - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá - P. Jiří Koníček, kaplan exkurendo
katedrála18,00Mše svatá - emeritní biskup Josef Hrdlička
Za děti a jejich studium - P. Ladislav Švirák, farář
Úterý

21.3.2017
   Úterý po 3. neděli postní
sv. Anna7,00Za úctu k počatému života a ochranu nenarozených dětí - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
AKS9,30Kněžský den v Arcibiskupském kněžském semináři
Středa

22.3.2017
   Středa po 3. neděli postní
sv. Anna7,00Za úctu k počatému života a ochranu nenarozených dětí - P. Jiří Koníček, kaplan
katedrála13,00Na vlastní úmysl - P. Ladislav Švirák, farář a olomoucký děkan
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá - P. Josef Mikulášek, kaplan exkurendo
Čtvrtek

23.3.2017
   Čtvrtek po 3. neděli postní
sv. Anna7,00Za úctu k počatému života a ochranu nenarozených dětí - P. Josef Mikulášek, kaplan
katedrála10,30Zpovídání v katedrále do 12,00 hodin - P. Josef Mikulášek, kaplan
katedrála17,00ADORACE Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření (kanovník penitenciář)
katedrála18,00Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 70 let, za dar zdraví a Boží požehnání - P. Ladislav Švirák, farář
Pátek

24.3.2017
   Pátek po po 3. neděli postní
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
kostel na Dolním náměstí16,00Zpovídání v kapucínském kostele na Dol. náměstí do 22,00 hodin
sv. Anna17,00Triduum modliteb matek - 1. den
katedrála17,30Pobožnost křížové cesty v katedrále
katedrála18,00Na poděkování Pánu Bohu, za ochranu a za dozrávání ve víře paní Kamalyan - P. Jan Koblížek
Sobota

25.3.2017
   Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
katedrála8,00Na vlastní úmysl - P. Jan Koblížek, výpomocný duchovní
sv. Anna17,00Triduum modliteb matek - 2. den
Neděle

26.3.2017
   4. NEDĚLE POSTNÍ - Změna času z 2,00 na 3,00 hodin
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. Ladislav Širák, farář a olomoucký děkan
katedrála10,00Na poděkování za 66. výročí manželství Zdeňky a Věroslava Skalských z Olomouce - P. Ladislav Švirák, farář
katedrála11,00Udílení svátosti křtu nejmenším - P. Ladislav Švirák, farář
katedrála15,00Pobožnost křížové cesty v katedrále
sv. Anna17,00Triduum modliteb matek - 3. den