Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

28.5.2017
   7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 3. den Novény k Duchu svatému
katedrála8,00Za † manžela, rodiče a bratra - P. Jiří Koníček, dómský kaplan
Olomouc - Hodolany9,30Hodolany - mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí - P. Josef Mikulášek, kaplan exkurendo
katedrála10,00Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí
Za živé a † farníky - P. Ladislav Švirák, farář
Pondělí

29.5.2017
   Pondělí po 7. neděli velikonoční - 4. den novény k Duchu Svatému
sv. Anna7,00Za ochranu Boží a Panny Marie před přírodními katastrofami - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
Olomouc - Wurmova 512,05Charita Olomouc - mše svatá - P. Ladislav Švirák
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá - P. Josef Mikulášek, kaplan exkurendo
Úterý

30.5.2017
   Sv. Zdislavy - 5. den novény k Duchu Svatému
sv. Anna7,00Za všechny řidiče a cestující a za duše v očistci - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
Středa

31.5.2017
   Svátek Navštívení Panny Marie - 6. den novény k Duchu Svatému
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Jiří Koníček, kaplan
katedrála13,00Za rodiče, prarodiče a duše v očistci - P. Ladislav Švirák, farář a děkan
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá - P. Josef Mikulášek, kaplan exkurendo
Čtvrtek

1.6.2017
   Sv. Justina, mučedníka - Den modliteb za kněžská povolání - 7. den novény k Duchu Svatému
sv. Anna7,00Za † Josefa Jakůbka, † syna Stanislava a duše v očistci
katedrála10,30Zpovídání v katedrále do 12,00 hodin
katedrála17,00ADORACE Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření (kanovník penitenciář)
katedrála18,00Za † manžela ke 4. výročí úmrtí a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Pátek

2.6.2017
   Pátek po 7. neděli velikonoční - První Pátek - 8. den novény k Duchu Svatému
sv. Anna7,00Za čtyři vnučky a jejich rodiče
katedrála18,00Za naše děti, vnoučata a kmotřence naší farnosti
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá
Sobota

3.6.2017
   Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků - 9. den novény k Duchu Svatému - První sobota
sv. Anna7,00Za vítězství Neposkvrněného Početí Panny Marie
katedrála16,00Mariánské večeřadlo v sakristii katedrály
katedrála18,00Za živé a † členy živého růžence
Neděle

4.6.2017
   Slavnost Seslání Ducha Svatého - sbírka na církevní školy na diecéze
katedrála8,00Za živou a † rodinu a na poděkování za uzdravení - P. Ladislav Švirák, farář
Olomouc - Hodolany9,30Hodolany: mše svatá
katedrála10,00PONTIFIKÁLNÍ - arcibiskup Jan
Za biřmovance, kmotry a živé a † farníky - P. Ladislav Švirák, farář