Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

18. 4. 2021
   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Dobeš
Hodolany8:30Za živé a + farníky - P. Švirák
katedrála10:00PŘENOS: Za Antonína, Marii a Vlastu Matuchovy a Josefa Huříka - P. Švirák
sv. Anna18:00Slavnostní nešpory - kanovníci a bohoslovci
katedrála18:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
Pondělí

19. 4. 2021
   Pondělí po 3. neděli velikonoční
katedrála7:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar
11:30Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

20. 4. 2021
   Úterý po 3. neděli velikonoční
katedrála7:00Za Boží pomoc v manželské krizi a Boží požehnání - P. Gatnar
Středa

21. 4. 2021
   Středa po 3. neděli velikonoční
katedrála7:00Za Ludvíka Kučeru, bratry, živou a + rodinu - P. Koníček
katedrála18:00Za + Josefa Tomaštíka a jeho + syna Pavla - P. Švirák
Hodolany18:00Na úmysl celebranta - P. Dobeš
Čtvrtek

22. 4. 2021
   Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
katedrála7:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Na úmysl dárce - P. Švirák
Pátek

23. 4. 2021
   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka - spolupatrona katedrály
katedrála7:00Za + rodiče z obou stran a duše v očistci - P. Gatnar
katedrála14:00Pohřeb + MUDr. Svetlany Brychtové - P. Koblížek
katedrála18:00Za živou a + rodinu Čeganovu - P. Švirák
Hodolany18:00Za evangelizaci, misie a misionáře - P. Dobeš
Sobota

24. 4. 2021
   Sobota po 3. neděli velikonoční
katedrála18:00Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí - P. Švirák
Neděle

25. 4. 2021
   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE // sbírka na křesťanská média
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
Hodolany8:30Za + Jaroslava Diviše - P. Gatnar
katedrála10:00PŘENOS: Za uzdravení Dušana Kociána - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
katedrála18:00Za živé a + farníky - P. Dobeš