Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

23.4.2017
   2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - neděle Božího milosrdenství
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. Ladislav Širák, farář a olomoucký děkan
Hodolany9,30Olomouc - Hodolany: mše svatá - P. Jiří Koníček, kaplan exkurendo
katedrála10,00Za † Helenu Boháčovu, manžela, rodiče a sourozence - P. Ladislav Švirák
katedrála11,00Udílení svátosti křtu nejmenším - P. Ladislav Švirák, farář
sv. Mořic Olomouc15,00Mše svatá v kostele sv. Mořice v Olomouci k Božímu milosrdenství
Pondělí

24.4.2017
   Sv. Jiří, mučedníka
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
Olomouc - Wurmova 512,05Charita Olomouc - mše svatá
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá
Úterý

25.4.2017
   Svátek sv. Marka, evangelisty
sv. Anna7,00Za úctu k počatému života a ochranu nenarozených dětí - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
Středa

26.4.2017
   Středa po 2. neděli velikonoční
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Jan Koblížek, výpomocný duchovní
katedrála13,00Za † Drahoše Fialu a duše v očistci - P. Jiří Koníček, kaplan
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá - P. Josef Mikulášek, kaplan exkurendo
Čtvrtek

27.4.2017
   Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Jiří Koníček, kaplan
katedrála10,30Zpovídání v katedrále do 12,00 hodin P. Jiří Koníček, dómský kapaln
katedrála17,00ADORACE Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření (kanovník penitenciář)
katedrála18,00Za † manžela, rodiče a bratra - P. Josef Mikulášek, dómský kaplan
Pátek

28.4.2017
   Pátek po 2. neděli velikonoční
sv. Anna7,00Na poděkování za dožitých 70 let života - P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
katedrála18,00Na vlastní úmysl - P. Josef Mikulášek, dómský kaplan
Olomouc - Hodolany18,00Hodolany - mše svatá: P. Ladislav Švirák, administrátor exkurendo
Sobota

29.4.2017
   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
sv. Anna7,00Na vlastní úmysl - P. Jiří Koníček, kaplan
Neděle

30.4.2017
   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
katedrála8,00Za † Marii a Františka Dvořákovy, † P. Josefa Benáčka a dvoje rodiče - P. Jiří Koníček, dómský kaplan
Olomouc - Hodolany9,30Hodolany: mše svatá - P. Ladislav Švirák, administrátor exkurendo
katedrála10,00Za † Františku Kovaříkovu a manžela - P. Josef Mikulášek, dómský kaplan
katedrála11,00Udílení svátosti křtu nejmenším - P. Ladislav Švirák, farář
katedrála16,00Vernisáž výstavy TRINITAS 30 v kryptě katedrály v Olomouci