Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

13.10.2019
   28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA NOVÉ OZVUČENÍ KATEDRÁLY
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
8:30Hněvotín mše svatá - P. Švirák
katedrála10:00Za + P. Vladimíra a + Františka Pitronovi (výročí úmrtí) a celou živou rodinu - P. Koníček
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
16:00schůzka dómských ministrantů
Pondělí

14.10.2019
   Pondělí 28. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Volný úmysl - P. Koníček
12:00Charita - mše svatá - P. Koníček
Úterý

15.10.2019
   Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Koníček
Středa

16.10.2019
   Sv. Hedviky, řeholnice
chórová kaple7:00Na poděkování za příbuzné a členy rodiny Váňovy narozené v říjnu s prosbou o další pomoc Boží a Panny Marie v jejich životě a za šťastnou hodinu smrti - P. Koníček
katedrála12:00Za Bohuslavu Švecovu, manžela a + i žijící rodinu - P. Švirák
Čtvrtek

17.10.2019
   Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
chórová kaple7:00Na poděkování s prosbou o ochranu a Boží požehnání - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
Pátek

18.10.2019
   Svátek sv. Lukáše, evangelisty
chórová kaple7:00Volný úmysl - P. Gatnar
katedrála17:30MISIJNÍ MOST MODLITBY - společná modlitba růžence rodičů a dětí, společenství i jednotlivců - malých i velkých....
katedrála18:00MŠE SVATÁ s otcem arcibiskupem
katedrála18:40po mši svaté půlhodinová ADORACE a svátostné požehnání
18:00Hněvotín - mše svatá - P. Koníček
Sobota

19.10.2019
   Památka Panny Marie // pouť děkanátů Zábřeh a Šumperk
chórová kaple7:00Volný úmysl - P. Koníček
chórová kaple11:45Mše svatá pro lektory (diecézní setkání lektorů)
katedrála15:00Modlitba posvátného růžence
katedrála16:00Adorace NSO
katedrála17:00Pontifikální mše svatá - biskup Antonín Basler a kněží zábřežského a šumperského děkanátu
Neděle

20.10.2019
   29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
katedrála8:00Za + Františku Kolářovu, + syna Petra, živou a + rodinu Kolářovu - P. Koníček
katedrála10:00Za + Josefa a Annu Šubovy, syna Oldřicha a živou a + rodinu - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
katedrála19:00KONCERT - Podzimní festival duchovní hudby