Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

22.11.2020
   SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Hodolany8:30BEZ ÚČASTI LIDU: Za živé a + farníky - P. Dobeš
Hodolany9:00Svaté přijímání do 9:30 - P. Dobeš
katedrála10:00BEZ ÚČASTI LIDU, PŘENOST YOUTUBE: Za + Ladislava Stejskala a za živou a + rodinu - P. Švirák
katedrála17:00Adorace, sv. smíření a sv. přijímání do 18:00 - P. Švirák
Pondělí

23.11.2020
   Pondělí 34. týdne v mezidobí
katedrála7:00Za + Kateřinu Polašovu - P. Gatnar
katedrála12:00Pohřeb + pana Václava Chytila - P. Švirák
Úterý

24.11.2020
   Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
katedrála7:00Na úmysl dárce - P. Gatnar
Středa

25.11.2020
   Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice - ČERVENÁ STŘEDA
katedrála7:00Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti ohrožené potratem a rodiče, kterým zemřelo dítě - P. Koníček
katedrála18:00Za + Martu Marekovičovu - P. Švirák
Hodolany18:00Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a za živé a + z rodiny - P. Dobeš
Čtvrtek

26.11.2020
   Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
katedrála7:00Za + manžela a duše v očistci - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie - P. Švirák
Pátek

27.11.2020
   Pátek 34. týdne v mezidobí
katedrála7:00Za rodinu Šimčikovu - P. Gatnar
katedrála18:00Za Boží požehnání pro rodinu Jelínkovu - P. Dobeš
Hodolany18:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu - P. Švirák
Sobota

28.11.2020
   Památka Panny Marie
katedrála7:00Na poděkování za uzdravení - P. Koníček
Neděle

29.11.2020
   1. NEDĚLE ADVENTNÍ - začátek nového církevního roku, žehnání adventních věnců
Hodolany8:30ÚČAST 20 LIDÍ: Za živé a + členy rodiny Havelkovy a Pelíškovy - P. Dobeš
Hodolany9:15Svaté přijímání do 9:45 (žehnání adventních věnců) - P. Dobeš
katedrála10:00ÚČAST 20 LIDÍ, PŘENOS YOUTUBE: Za živou a + rodinu Sokolíkovu, Chromcovu a Macháčkovu a za uzdravení nemocných - P. Švirák // Za + maminku Růženu Navrátilovou a + tatínka Jaroslava Navrátila - P. Koníček
katedrála17:00Adorace, sv. zpověď a sv. přijímání do 18:00 hod. (žehnání adventních věnců) - P. Švirák