Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

5.7.2020
   SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ KATEDRÁLY A CELÉ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
katedrála8:00Za + Františku Kolářovu, + syna Petra, živou a + rodinu Kolářovu - P. Koníček
katedrála10:00Za živé a + farníky - P. Vitásek
Pondělí

6.7.2020
   Sv. Marie Goretti, panny a mučednice // státní svátek
sv. Anna8:00Za rodinu Vomáčkovu - P. Gatnar
Úterý

7.7.2020
   Úterý 14. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za + Marii Vrbovu s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu - P. Gatnar
Středa

8.7.2020
   Středa 14. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Na úmysl dárce - P. Koníček
Čtvrtek

9.7.2020
   Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Prosba o dary Ducha Svatého při stěhování - P. Koníček
katedrála17:00Svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář - do 18:00
Pátek

10.7.2020
   Pátek 14. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Na poděkování za všechny obdržené milosti s prosbou za odpuštění všem, kterým jsem ublížila - P. Gatnar
Sobota

11.7.2020
   Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
katedrála9:30JÁHENSKÉ SVĚCENÍ - SVĚTITEL MONS. ANTONÍN BASLER, POMOCNÝ BISKUP
katedrála13:30Svatební mše svatá: David Hlaváček a Víta Rybová (P. Švirák)
katedrála16:00Svátost smíření pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním (P. Švirák)
Neděle

12.7.2020
   15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Za sestru Salome a její spolusestry - P. Koníček
katedrála10:00PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - Za farníky zvláště děti prvokomunikanty a jejich rodiny - P. Švirák