Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

10.11.2019
   32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Dobeš
katedrála10:00Za Antonína, Marii a Vlastu Matuchovy a Jana Staňka - P. Švirák
16:00schůzka dómských ministrantů
Pondělí

11.11.2019
   Sv. Martina Tourského, biskupa
chórová kaple7:00Na úmysl dárce P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

12.11.2019
   Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
chórová kaple7:00Za spásu lidí v těžkých životních situacích - P. Gatnar
katedrála14:00Pohřeb + paní Zdenky Náplavové (P. Švirák)
Středa

13.11.2019
   Sv. Anežky České, panny
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Švirák
katedrála12:00Za Adélku Kulíškovou, Jiřího Kulíška a celou rodinu - P. Vitásek
Čtvrtek

14.11.2019
   Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Za duše v očistci - P. Švirák
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za + manžela, duše v očistci, rodinu Očenáškovu a Kubálkovu - P. Švirák
Pátek

15.11.2019
   Pátek 32. týdne v mezidobí
chórová kaple7:00Volný úmysl - P. Gatnar
katedrála18:00Na poděkování za 50 let společného života Vladimíra a Aleny Chlupových - P. Švirák
Sobota

16.11.2019
   Památka Panny Marie
chórová kaple7:00Za + Helenu Bartulcovu a živou rodinu - P. Dobeš
katedrála18:00Na poděkování za 30 let svobody (mše svatá v rámci připomínky listopadových událostí roku 1989 v Olomouci) - P. Švirák
Neděle

17.11.2019
   33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - sbírka na Charitu
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Švirák
katedrála10:00Za Jaroslava a Libuši Roudnických a za pana Staňka - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
katedrála17,00Slavnostní nešpory - kanovníci a bohoslovci