Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

28.2.2021
   2. NEDĚLE POSTNÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
Hodolany8:30Za + Františka Vašinku a živou rodinu Vašinkovu - P. Švirák
katedrála10:00PŘENOS: Za rodinu Kučerovu s prosbou o Boží požehnání - P. Dobeš
katedrála15:00Pobožnost křížové cesty
katedrála18:00Na úmysl celebranta - P. Švirák
Pondělí

1.3.2021
   Pondělí po 2. neděli postní
katedrála7:00Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy - P. Gatnar
11:30Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

2.3.2021
   Úterý po 2. neděli postní
katedrála7:00Za obrácení syna a zetě a jejich odevzdání do Božího milosrdenství - P. Gatnar
Středa

3.3.2021
   Středa po 2. neděli postní
katedrála7:00Za + Antonii a Augustina Hanákovy a za živou rodinu Hanákovu - P. Koníček
katedrála18:00Na úmysl dárce - P. Dobeš
Hodolany18:00Za + P. Ignáce a za duše v očistci - P. Švirák
Čtvrtek

4.3.2021
   Čtvrtek po 2. neděli postní
katedrála7:00Za Boží pomoc v manželské krizi a Boží požehnání - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za Boží požehnání pro řeholní sestry - P. Dobeš
Pátek

5.3.2021
   Pátek po 2. neděli postní
katedrála7:00Za Františku a Aloise Balcaříkovy - P. Gatnar
katedrála17:30Pobožnost křížové cesty
katedrála18:00Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence - P. Švirák
Hodolany17:30Pobožnost Křížové cesty
Hodolany18:00Za + Michala Havláta a za duše v očistci - P. Dobeš
Sobota

6.3.2021
   Sobota po 2. neděli postní
katedrála14:00Svatební obřad: Miroslav Haltmar a Hana Ondráčková - biskup Basler
katedrála18:00S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ - Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
Neděle

7.3.2021
   3. NEDĚLE POSTNÍ
katedrála8:00Na úmysl dárce - P. Koníček
Hodolany8:30Za + syna Františka, bratra Karla a + rodiče - P. Dobeš
katedrála10:00PŘENOS: Za živé a + farníky - P. Švirák
katedrála15:00Pobožnost křížové cesty
katedrála18:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar