Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

19.1.2020
   2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - "ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ" // Měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Švirák
katedrála10:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
sv. Anna17,00Slavnostní nešpory - kanovníci a bohoslovci
Pondělí

20.1.2020
   Pondělí 2. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za vedení Duchen Svatým při jednání s úřady - P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Koníček
Úterý

21.1.2020
   Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
sv. Anna7:00Za + Jaroslava Janošíka - P. Gatnar
Středa

22.1.2020
   Středa 2. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Na úmysl Společnosti sester Ježíšových - P. Koníček
katedrála12:00Na poděkování za dar života a za + manžela, duše v očistci, rodinu Očenáškovu a Kubálkovu - P. Švirák
Čtvrtek

23.1.2020
   Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za dar zdraví, Boží požehnání a sílu pro celou rodinu - P. Švirák
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Na úmysl celebranta - P. Švirák
Pátek

24.1.2020
   Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
sv. Anna7:00Za uzdravení rodových kořenů - P. Gatnar
katedrála18:00Na úmysl dárce - P. Švirák
Sobota

25.1.2020
   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
sv. Anna7:00Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti ohrožené potratem a rodiče, kterým zemřelo dítě - P. Koníček
Neděle

26.1.2020
   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
katedrála10:00Za živé a + farníky - P. Švirák
16:00schůzka dómských ministrantů