Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

31.5.2020
   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ - odevzdáme krabičky s postní almužnou v sakristii katedrály
katedrála8:00Na úmysl celebranta - b. Nuzík
katedrála10:00PONTIFIKÁLNÍ S BIŘMOVÁNÍM ARCIBISKUP JAN // Za živé a + farníky, zvláště za biřmovance - P. Švirák
katedrála18:00Za + Josefa a Marii Trčkovy a + syny Antonína a Josefa - P. Švirák
Pondělí

1.6.2020
   Panny Marie, Matky církve
sv. Anna7:00Za rodinu Dolákovu - P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

2.6.2020
   Úterý 9. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za + Helenu Bartulcovu - P. Gatnar
Středa

3.6.2020
   Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
sv. Anna7:00Za + Martu Bobkovu - P. Koníček
katedrála18:00Za + Apolenu a Františka Nekardovy a duše v očistci - P. Švirák
Čtvrtek

4.6.2020
   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
sv. Anna7:00Za rodiny Kučerovy - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Na poděkování za 70 let života, Boží pomoc a přímluvu Panny Marie pro celou rodinu - P. Švirák
Pátek

5.6.2020
   Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka // PRVNÍ PÁTEK
sv. Anna7:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar
katedrála18:00Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence- P. Švirák
Sobota

6.6.2020
   Svátek sv. Pavlíny, panny a mučednice, patronky města Olomouce, spolupatronky katedrály a celé olomoucké arcidiecéze // PRVNÍ SOBOTA
sv. Anna7:00Za + Anežku Holčákovu
katedrála16:00Mariánské večeřadlo
katedrála18:00Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
Neděle

7.6.2020
   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00Za + Josefa Vlčka (nedožitých 100 let) - P. Švirák
sv. Anna18:00Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci