Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

20. 6. 2021
   12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - sbírka na restaurování svatostánku a lavaba // Den otců
katedrála8:00Za + Eriku Mazochovu a živou a + rodinu - P. Koníček
Hodolany8:30Za otce Libora k narozeninám a výročí kněžského svěcení - P. Dobeš
katedrála10:00Za + Břetislava Tomčíka, + Bohumíra Karáska a rodiny dětí - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
Pondělí

21. 6. 2021
   Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
sv. Anna7:00Na úmysl dárce - P. Gatnar
11:30Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

22. 6. 2021
   Sv. Jana Fischera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
sv. Anna7:00Za + Michaelu Pohankovu - P. Gatnar
katedrála14:00Poslední rozloučení s Ing. Petrem Skočdopolem, jednatelem společnosti ALSOL - arcibiskup Jan
Středa

23. 6. 2021
   Středa 12. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za + Václava Holce - P. Koníček
katedrála18:00Vigilie: Za + Františku Utíkalovu a Kristýnu Smejkalovu - P. Švirák
Hodolany18:00Vigilie: Za + Zdenku a Vincence Kopečné, živou rodinu a duše v očistci - P. Dobeš
Čtvrtek

24. 6. 2021
   SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
sv. Anna7:00Za lékaře, zdravotníky a ošetřovatelský personál - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za + Viléma Smejkala a za Anežku Němcovu - P. Švirák
Pátek

25. 6. 2021
   Pátek 12. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za zastavení potratů a všech praktik spojených se zabíjením nenarozených dětí - P. Gatnar
katedrála18:00Za + Marii Kašpárkovu a za živou a + rodinu - P. Švirák
Hodolany18:00Za + Annu Podhorovu, živou a + rodinu a duše v očistci - P. Dobeš
Sobota

26. 6. 2021
   Památka Panny Marie
katedrála9:30KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ - SVĚTITEL ARCIBISKUP JAN
Neděle

27. 6. 2021
   13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
Hodolany8:30Za + Stanislava Hanáka a za živé a + z rodiny - P. Švirák
katedrála10:00Za rodinu Záhorovskou a Maslákovu - P. Švirák