Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

19.11.2017
   33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
katedrála8,00Na vlastní úmysl - P. Koníček
Olomouc, Purkyňova9,30Hodolany - mše svatá: P. Švirák
katedrála10,00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála11,00Udílení svátosti křtu - P. Švirák
chórová kaple katedrály17,00Zpívané nešpory v katedrále s řeholnicemi a kanovníky MKO
Pondělí

20.11.2017
   Pondělí 33. týdne v mezidobí
chórová kaple katedrály7,00Za spásu dětí, které umírají nepokřtěné - P. Gatnar
Olomouc, Wurmova 512,05Charita - mše svatá: P. Švirák
Olomouc, Purkyňova18,00Hodolany - mše svatá: P. Koníček
Úterý

21.11.2017
   Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
chórová kaple katedrály7,00Za + manžela Pavla Tušinovského a živou a + rodinu Růžovou a Tušinovskou - P. Gatnarq
Středa

22.11.2017
   Sv. Cecílie, panny a mučednice
chórová kaple katedrály7,00Za děti, které umřely před narozením - P. Koníček
katedrála12,00Na vlastní úmysl - P. Švirák
Olomouc, Purkyňova18,00Hodolany - mše svatá: P. Švirák
Čtvrtek

23.11.2017
   Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
chórová kaple katedrály7,00Na vlastní úmysl - P. Jiří Koníček
10,30Zpovídání v katedrále do 12,00 hodin P. Jiří Koníček, kapaln
katedrála17,00ADORACE Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření (kanovník penitenciář)
katedrála18,00Na vlastní úmysl - P. Švirák
Pátek

24.11.2017
   Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
chórová kaple katedrály7,00Na vlastní úmysl - P. Švirák
Olomouc, Purkyňova18,00Hodolany - mše svatá: P. Švirák
katedrála18,00Na vlastní úmysl - P. Koníček
Sobota

25.11.2017
   Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
chórová kaple katedrály7,00Za úctu k počatému životu a ochranu nenarozených dětí - P. Koníček
Neděle

26.11.2017
   Slavnost Ježíše Krista Krále - obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. Švirák
Olomouc, Purkyňova9,30Hodolany - mše svatá: P. Koníček
katedrála10,00Pontifikální mše svatá - biskup Josef Nuzík
Za živou a + rodinu Uličných a Heřmanovu - P. Švirák