Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

24.3.2019
   3. NEDĚLE POSTNÍ
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. František Dobeš
katedrála10,00PONTIFIKÁLNÍ - arcibiskup Jan, Za arcibiskupa knížete Rudolfa Jana (200 let od jmenování), Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu - O.L.
katedrála15,00Křížová cesta - vedou děti 3. třídy (příprava na 1. sv.přijímání)
Pondělí

25.3.2019
   Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
katedrála7,00Za úctu k počatému životu a nenarozené děti ohrožené potratem P. Petr Gatnar
12,00Charita Olomouc - MŠE SVATÁ NEBUDE!!
katedrála18,00Na úmysl dárce - P. Ladislav Švirák
Úterý

26.3.2019
   Úterý po 3. neděli postní
katedrála7,00Na úmysl dárce - P. Petr Gatnar
Středa

27.3.2019
   Středa po 3. neděli postní
katedrála7,00Za + Anežku Holčákovu - P. Jiří Koníček
katedrála12,00Za + rodiče Slovákovy, Ptáčkovy, za duše v očistci a za Božípožehnání pro živé rodiny - P. Ladislav Švirák
Čtvrtek

28.3.2019
   Čtvrtek po 3. neděli postní
katedrála7,00Za + Helenu Bartulcovu - P. Jiří Koníček
katedrála10,30Svátost smíření do 12:00 v katedrále - P. Jiří Koníček
katedrála17,00ADORACE a příležitost ke svátosti smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18,00Na úmysl dárce - P. Ladislav Švirák
Pátek

29.3.2019
   Pátek po 3. neděli postní
katedrála7,00Za + Květoslavu Hanákovu - P. Petr Gatnar
katedrála17,00Křížová cesta
katedrála18,00Za + P. Františka Petrika - P. Jiří Koníček
Sobota

30.3.2019
   Sobota po 3. neděli postní
katedrála7,00Na úmysl celebranta - P. Jiří Koníček
Neděle

31.3.2019
   4. NEDĚLE POSTNÍ
katedrála8,00Za živé a + farníky - P. Jiří Koníček
katedrála10,00Za + manžela a živou a zemřelou rodinu - P. Ladislav Švirák
katedrála15,00Křížová cesta - vedou Farní evangelizační buňky