Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

19.5.2019
   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, sbírka na nové ozvučení katedrály
katedrála8:00Na poděkování za 89 let života - P. Švirák
8:30Hněvotín - mše svatá - P. Koníček
katedrála10:00Na poděkování za 60 let života a za živou a + rodinu - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
katedrála18:00Slavnostní nešpory - kanovníci a bohoslovci
Pondělí

20.5.2019
   Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
chórová kaple7:00Za + manžela a rodiče, ochranu Boží a Panny Marie pro celou rodinu - P. Gatnar
Charita Olomouc12:00Charita - mše svatá - P. Koníček
Úterý

21.5.2019
   Úterý po 5. neděli velikonoční
chórová kaple7:00Za dar zdraví - P. Gatnar
Středa

22.5.2019
   Středa po 5. neděli velikonoční
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Švirák
katedrála12:00Za studenty Ludvíka, Kateřinu, Veroniku, Barboru, Terezu, Danielu a všechny, kteří je vedou - P. Koníček
Čtvrtek

23.5.2019
   Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
chórová kaple7:00Za rodiče z obou tran a + manžela - P. Koníček
katedrála10:30Svátost smíření - do 12:00
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za + maminku Hedviku, + tatínka Karla, celou živou a + rodinu a blízké přátele - P. Švirák
Pátek

24.5.2019
   Pátek po 5. neděli velikonoční
chórová kaple7:00Na úmysl dárce - P. Gatnar
katedrála8:30mše svatá TV LUX (pouť)
katedrála18:00ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ (mše svatá není)
18:00Hněvotín mše sv. - P. Koníček
Sobota

25.5.2019
   Sobota po 5. neděli velikonoční // POUŤ DĚKANÁTŮ OLOMOUC A PŘEROV
chórová kaple7:00Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti ohrožené potratem - P. Koníček
katedrála11:00Svatební obřad - David Pohanka a Jana Václavková (P. Ladislav)
katedrála15:00Modlitba posvátného růžence
katedrála16:00Adorace NSO
katedrála17:00Pontifikální mše svatá - biskup Antonín Basler a kněží olomouckého a přerovského děkanátu
Neděle

26.5.2019
   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ // Den modliteb za pronásledované křesťany - Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
8:30Hněvotín - mše svatá - P. Dobeš
katedrála10:00Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu - P. Švirák
16:00ministrantská schůzka