Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

18.11.2018
   33. neděle v mezidobí
katedrála8,00Za manžele Bohumila, Marii a syna Bohumila Matuchovy
katedrála10,00Pontifikální - Investitura řádu Božího hrobu - celebruje kardinál O´Brien - Za živé a + farníky
chórová kaple17,00Zpívané nešpory - kanovníci a sestry
Pondělí

19.11.2018
   Pondělí 33. týdne v mezidobí
chórová kaple7,00Na vlastní úmysl
Wurmova 5, Olomouc12,00Charita Olomouc - mše svatá
Úterý

20.11.2018
   Úterý 33. týdne v mezidobí
chórová kaple7,00Na vlastní úmysl
katedrála11,30Mše sv. pro animátory seniorů
Středa

21.11.2018
   Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
chórová kaple7,00Na úmysl dárce
katedrála12,00Za † manžela a rodiče a za živou rodinu
Čtvrtek

22.11.2018
   Sv. Cecílie, panny a mučednice
chórová kaple7,00Na úmysl dárce
katedrála10,30Svátost smíření do 12 hod
katedrála17,00ADORACE a příležitost ke svátosti smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18,00Na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Pátek

23.11.2018
   Pátek 33. týdne v mezidobí
chórová kaple7,00Za † Aloise Kovala a celou zemřelou a živou rodinu Kovalovu
katedrála18,00Za † Jaroslava Kestla
katedrála20,00VEČER CHVAL (skupina Adorare, slovem provází Kateřina Lachmanová)
Sobota

24.11.2018
   Sv. Ondřeje DUng-Laca, kněze, a druhů mučedníků
chórová kaple7,00Na vlastní úmysl
Neděle

25.11.2018
   SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
katedrála8,00Za úctu k počatému životu a ochranu nenarozených dětí
katedrála10,00K 70. výročí založení zdravotnické školy - za zakladatele, studenty a všechny zaměstnance školy