Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

2. 5. 2021
   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Švirák
Hodolany8:30Za rodinu Jedličkovu a Hanákovu - P. Dobeš
katedrála10:00PŘENOS: Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu - P. Švirák
sv. Anna18:00Společná modlitba nešpor - kanovníci a řeholní sestry
katedrála18:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
Pondělí

3. 5. 2021
   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
sv. Anna7:00Za bratra s prosbou o Boží požehnání pro něj a celou rodinu - P. Gatnar
sv. Anna11:30mše svatá zaměstnance charity - P. Švirák
Úterý

4. 5. 2021
   Úterý po 5. neděli velikonoční
sv. Anna7:00Za + manžela a za + z rodiny Skřipkovy, Povalačovy, Liškovy a Boží požehnání pro živé rodiny - P. Gatnar
sv. Anna9:00mše svatá pro zaměstnance Centra pro rodinu - P. Bulvas
Středa

5. 5. 2021
   Středa po 5. neděli velikonoční
sv. Anna7:00Na poděkování s prosbou o Boží pomoc - P. Koníček
katedrála18:00Za + Jaroslava Nováka a celou živou a + rodinu - P. Švirák
Hodolany18:00Za Marii Moukrovu a za duše v očistci - P. Dobeš
Čtvrtek

6. 5. 2021
   SLAVNOST SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA NAŠÍ ARCIDIECÉZE
katedrála7:00Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00MĚSTSKÁ POUŤ K SV. JANOVI - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN // Za + rodiče Machů a Ščotkovy a Boží požehnání pro živé rodiny Ščotkovu, Kindlovu, Mužikovskou a Machů - P. Švirák
Pátek

7. 5. 2021
   Pátek po 5. neděli velikonoční // PRVNÍ PÁTEK
sv. Anna7:00Prosba o dary Ducha Svatého a spravedlivé řešení situace - P. Gatnar
katedrála18:00Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence- P. Dobeš
Hodolany18:00Za dar víry v rodině a za duše v očistci - P. Švirák
Sobota

8. 5. 2021
   Panny Marie, Prostřednice všech milostí
sv. Anna8:00Na úmysl dárce - P. Švirák
Neděle

9. 5. 2021
   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ // Den modliteb za pronásledované křesťany
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Koníček
Hodolany8:30Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu - P. Dobeš
katedrála10:00PŘENOS: Za živou a + rodinu Tichých a Mikešovu - P. Švirák
katedrála11:00Udělování svátosti křtu - P. Švirák
katedrála18:00Za živé a + farníky - P. Švirák