Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

1.12.2019
   1. NEDĚLE ADVENTNÍ - začátek nového církevního roku, žehnání adventních věnců
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00PRO RODINY S DĚTMI: Za Antonína, Marii, Vlastu Matuchovy a pana Staňka - P. Švirák
sv. Anna17:00Slavnostní nešpory - kanovníci a řeholní sestry
Pondělí

2.12.2019
   Pondělí po 1. neděli adventní
sv. Anna7:00Volný úmysl - P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

3.12.2019
   Sv. Františka Xaverského, kněze
sv. Anna7:00Na úmysl dárce - P. Gatnar
Středa

4.12.2019
   Středa po 1. neděli adventní
sv. Anna7:00Na úmysl dárce - P. Švirák
katedrála12:00Za + manžela, duše v očistci, rodinu Očenáškovu a Kubálkovu - P. Koníček
Čtvrtek

5.12.2019
   Čtvrtek po 1. neděli adventní
sv. Anna7:00Za rodinu Kmentovu a její zaměstnance - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za rodiče Růženu a Jiřího Pilmajerovy - P. Koníček
Pátek

6.12.2019
   Pátek po 1. neděli adventní
katedrála6:30RORÁTY: Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence - P. Švirák
katedrála18:00Volný úmysl - P. Koníček
Sobota

7.12.2019
   Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
sv. Anna7:00Volný úmysl - P. Koníček
sv. Anna15:00Mariánské večeřadlo
sv. Anna17:00Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
katedrála18:00koncert
Neděle

8.12.2019
   2. NEDĚLE ADVENTNÍ
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00Za Jaroslava a Libuši Roudnických a za pana Staňka - P. Švirák