Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

16.2.2020
   6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály
katedrála8:00Na úmysl celebranta - P. Gatnar
katedrála10:00UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH - Za živé a + farníky - P. Švirák
sv. Anna17:00Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci
Pondělí

17.2.2020
   Pondělí 6. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za + Václava Havla a manželku Olgu - P. Gatnar
12:00Charita - mše svatá - P. Švirák
Úterý

18.2.2020
   Úterý 6. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za plnohodnotný návrat manžela do rodiny - P. Gatnar
Středa

19.2.2020
   Středa 6. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za manžela Stanislava a bratra Vojtěcha - P. Švirák
katedrála12:00Za uzdravení maminky - P. Koníček
Čtvrtek

20.2.2020
   Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za plnohodnotný návrat manžela do rodiny - P. Koníček
katedrála17:00ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
katedrála18:00Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák
Pátek

21.2.2020
   Pátek 6. týdne v mezidobí
sv. Anna7:00Za sestru Jarmilu s rodinou a rodinu Mikešovu - P. Gatnar
katedrála18:00Na úmysl dárců - P. Švirák
Sobota

22.2.2020
   Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
sv. Anna7:00Na úmysl Společnosti sester Ježíšových - P. Koníček
Neděle

23.2.2020
   7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Sbírka "Haléř svatého Petra"
katedrála8:00Za živé a + farníky - P. Koníček
katedrála10:00Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče a sourozence - P. Švirák
katedrála16:00schůzka dómských ministrantů